Make Afghanistan Great Again

 

 

MAGA - Stichting in wording.

Stichting MAGA is opgericht om Afghanistan in allerlei opzichten vooruit te helpen.

De naam van de stichting refereert naar de slogan 'Make America Great Again', en naar Loy Afghanistan. Loy betekent groot, en Loy Afghanistan verwijst naar het grondgebied van voor 12 november 1893, toen door het Brits Rijk en de emir van Afghanistan voor een periode van 100 jaar een grens werd overeengekomen. Sinds de onafhankelijkheid van Pakistan en India bleef dit in elk geval de facto de grens tussen Afghanistan en Pakistan.

Onze stichting heeft niet direct tot doel om vroegere grenzen weer tot oude contouren terug te brengen, maar wel om de eigenwaarde van de mensen in Afghanistan, daar waar dit nodig is, in glorie te herstellen. Grootsheid zit voornamelijk in het hart. Zodra de Afghanen weer trots op hun land kunnen zijn, dan is, wat MAGA betreft, onze missie geslaagd. Geduld is een schone zaak, zoals Afghanen dit in een gezegde zo treffend kunnen zeggen: "De Amerikanen hebben dan wel horloges, maar wij hebben de tijd."


De uitvalsbasis van MAGA is een pitoresk gebouw in het plaatsje Yargul, bij de stad Asadabad, in de provincie Kunar, Oost-Afghanistan, aan de grens met Pakistan. Achter dit gebouw ligt een binnentuin in aanbouw, alwaar MAGA haar eerste zaadje wil planten. Dit zal een ontmoetingsplaats worden, van waaruit initiatieven ondernomen zullen worden, die de doelstellingen van stichting MAGA kunnen verwezenlijken.